ירון דוגה

ירון דוגה: על ההיטל החדש של פרויקטים של פינוי בינוי

ענף הנדל"ן חווה טלטלה: בית המשפט אישר בפסק דין תקדימי היטל חדש על פרויקטים של פינוי בינוי, ובכך צמצם מאוד את הרווחיות של פרויקטים כאלו. מעתה החישוב הכולל של היטל ההשבחה יכלול גם את שווי הדירות שמקבל היזם. ההחלטה עתידה לייקר פרויקטים של פינוי בינוי במיליוני שקלים (בעיקר באזור תל אביב), ואף לעצור חלק מהם הנמצאים בבניה.  

ההחלטה עלולה להפוך פרויקטים רבים של פינוי בינוי ללא משתלמים לקבלנים ויזמים. למרות זו, ירדה סרוסי, השופטת שהכריעה את פסק הדין הזה בבית המשפט המחוזי של תל אביב, אמרה לעיתון כלכליסט כי: "על הוועדות המקומיות (של העיריות, א"ג), האמונות על האינטרס הציבורי, לשוות לנגד עיניהן את טובת הציבור בכללותו – מחד גיסא לשאוף לחדש ולפתח את המקרקעין שבתחומן על ידי תמרוץ היזמים ומתן הקלות משמעותיות, ומאידך גיסא לדאוג לכך שהרווחים הגלומים במשאבים הציבוריים לא יזלגו באופן לא סביר לכיסי אותם יזמים".

כתיבת תגובה

נגישות